CHRONOLOGIE

1936 -- Otto Joseph Prinsen wordt op 30 december in Soest geboren als vijfde in 'n gezin van zes kinderen. Zijn ouders zijn Johannes Albertus Prinsen en Helene Luise Diederich.

ca. 1952 / 1953 -- Volgt cursussen aan de Gooise Academie in Laren.

ca. 1955 / 1956 -- Reist naar Oostenrijk, Zwitserland en Italie.

ca. 1958 / 1960 -- Werkt bij pottenbakkerijen in Soest, onder anderen bij Eloy van Dam.

1962 --Gaat naar de Academie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch. Begint surrealistiesch te schilderen.

1964 --Huwelijk met Thea van Oevelen. Maakt zijn studie aan de kunstacademie niet af. 1965 --Geboorte van Samuel (Semmy).

1966 -- Deelname aan de tentoonstelling Atelier 4 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Geboorte van Oscar.

1967 -- Medeoprichter van kunstenaarsvereniging Artishok in Soest. Winnaar van de Wiegersma-beker van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht, de Havenprijs van de stad Amsterdam en de Hoog Catharijnenprijs. Geboorte van Eric.

1968 -- Solo tentoonstellingen in het Goois Museum in Hilversum en in Galerie Viruly te Amsterdam.

1971 -- Vekoopt het schilderij Eenheid aan het Centraal Museum in Utrecht. ca. 1972 Stopt met schilderen, maar blijft wel tekenen. Trekt zich meer terug uit de kunstwereld.

1973 -- Organiseert de eerste Jazzconcerten in Artishock aan de Steenhoffstraat.

1980 -- Begint voorwerpen te verzamelen met de bedoeling het (oorlogs)verleden in installaties te bestendigen.

ca.1987Doet pogingen het schideren weer op te pakken. Het plan om een nieuw schilderij te maken laat hem nadien niet meer los. Werkt ondertussen door aan de installaties, maar treedt er niet mee naar buiten.

2006 -- Overlijdt op 16 maart. Laat een atelier achter vol eigenzinnige stapelingen van vaak versleten of verroeste objecten uit voorbije tijden. Hijzelf beschouwde het project als onvoltooid.